Renata Kamenarova - Krizom krazom Slovencina A1 / Словацкий язык Уровень А1

Скачать

Renata Kamenarova - Krizom krazom Slovencina A1 / Словацкий язык Уровень А1

Krížom krážom Slovenčina A1

Год выпуска: 2007 г.

Автор: Renáta Kamenárová

Категория: Учебник

Издатель: Studia Academica Slovaca

Язык курса: Словацкий

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Кол-во страниц: 182

ISBN: 978-8022324410

Аудио кодек: WMA

Битрейт аудио: 16 kbps

Описание:

Учебник разговорного словацкого языка для начинающих

Originálna, bohato ilustrovaná učebnica s CD pre stupeň A1 je koncipovaná komunikatívne bez použitia sprostredkujúceho jazyka. Autorky pri tvorbe jednotlivých lekcií zohľadnili komunikačné potreby cudzinca pri prvom dotyku so Slovenskom. Krížom-krážom predstavuje atraktívnu cestu, ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie a osvojiť si základy slovenčiny. Prostredníctvom hlavných postáv učebnice sa ocitnete pri štúdiu, v práci, v meste alebo pri zábave. Na to slúži aj bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručností v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEF) určenými pre stupeň A1 – úplný začiatočník. Pomocou obrázkov sa vysvetľujú nové lexikálne a gramatické javy, na CD nosiči je štandardne nahraný fonetický nácvik a dialógy z jednotlivých lekcií.

Original and richly illustrated textbook and a CD for the A1 level is composed in a communicative way without an intermediary language.

Скачать