Весна Крајишник - Научимо падеже / Выучим падежи

Скачать

Весна Крајишник - Научимо падеже / Выучим падежи

(Сербский язык) Научимо падеже / Выучим падежи

Год выпуска: 1998 г.

Автор: Весна Крајишник

Категория: учебник сербского языка для иностранцев (не сербов)

Издатель: Народна библиотека Србије, Београд

Язык курса: сербский

Формат: PDF

Качество: Распознанный текст без ошибок (OCR)

Кол-во страниц: 120

Описание:

Овај приручник је настао као резултат дугогодишњег рада са студентима који уче српски језик као страни. Имајући у виду комплексност граматичког система нашег језика, а посебно падежног система са којим се страни студенти и уопште странци сусрећу одмах на почетку учења овог језика, одавно је постојала потреба за оваквим једним приручником. Концепцијски, састављен је тако да упути на теоретске карактеристике падежног система, а многобројна вежбања омогућавају практичну употребу претходно наученог.

Због комплексности материје која се обрађује, због разноликости језичких ситуација у којима се користе предлошко-падежне конструкције нашег језика, те због немогућности да се сви падежни облици просто преведу на неки други језик, приручник је намењен оним корисницима који већ владају средњим и вишим нивоом знања српског језика. Почетни ниво знања нема довољно развијен ни лексички ни граматички фонд, помоћу кога би могли да обогате своје знање новим падежним односима.

У приручнику се не обрађује морфолошка структура падежа, с обзиром на то да је то материја која се може научити из сваког доброг уџбеника српског језика за странце, а по редоследу излагања припада почетном нивоу учења српског језика. Приказани су само синтаксичко-семантички односи предлошко-падежних облика и то само оних који су фреквенти у савременом српском језику. Мање фреквентни облици у говору, а који се сусрећу у писаном тексту, такође су обрађени, али је указано на њихову говорну нефреквентност.

Дополнительная информация:

Две недели назад, рассекая просторы интернета, нашёл это чудо... Здесь объясняются падежи, соответствующие им предлоги, их применение в речи. Куча примеров, 10 заданий на закрепление пройденного материала, ответы на задания. Тираж этого учебника очень маленький - всего 300 экземпляров. И я очень рад, что он попался в мои "золотые" руки. Я распознал его с помощью программы FineReader, отредактировал полученный материал и сконвертировал его в формат PDF.

Скачать